משרד ראשי:

רח' האורגים 29, אשדוד


טלפון: 08-8530630 
פקס: 08-8530632